Ana Veri Yönetimi

Farklı uygulamalardaki verinizi aynı standart ve formatlarda nasıl takip edersiniz? Hangi veriniz sizin için kritik? Kaynakların birisinde değişen bir bilgi diğer kaynaklarınızda da güncelleniyor mu?

 

Ana veri yönetimi, bilgi işlem departmanlarının sorumluluğu olduğu kadar diğer departmanlarla birlikte sürdürülmesi gereken bir süreçtir.
 
  • Hangi veri sizin için kritik?
  • Kritik olan bu veri bir değişime uğrar ise diğer platformalarda bu süreç nasıl ilerliyor?
  • Hangi platformlarda bu veri değişiyor, kimler onaylıyor, değişim süreci ne şekilde ilerliyor?

Ana Veri Yönetimi

Firmanız için kritik verileriniz neler ve nasıl yönetiyorsunuz?

Ana Veri Yönetimi (Master Data Management)

 

Master Data'nın belirlenmesi için izlenmesi gereken yol

 

Firmanızı kurdunuz, işlerinizde tahminizden iyi gidiyor. Tabiki firmanızın kurulum amacına göre üretim yada satış odaklısınız ama sizce en değer verdiğiniz kaynağınız ne olmalı? Devamı...

Akıllı Veri <=>Strateji <=>KPI<=>Vizyon, Misyon

 

Firmanızı kurdunuz, işlerinizde tahminizden iyi gidiyor. Tüm ticari firmaların temel amacı para kazanmaktır ve kurulan her firmanın yöneticileri bu amaçla bir vizyon ve strateji geliştirir. Devamı...